TERMOBLOKU ĪPAŠĪBAS:

Salizturīgi.
Mitrumizturīgi.
Laba skaņas izolācija.
Ekoloģiski tīrs produkts.
Viegli apstrādājami.
Izturīgi un ilgmūžīgi.
Ugunsdroši - reakcija uz uguni Klase A1.
Energoefektīvi - samazinās apkures un dzesēšanas izdevumi.
Teicama siltumizolācija ziemā, turpretī vasarā telpās ir patīkami vēss.


SIA "WARM HOUSE"
Reģ. Nr. 40003857899
Mob. tālr. +371 29426010
e-pasti:
info@termobloki.lv
info@thermoblocks.com
www.termobloki.lv
www.thermoblocks.com
Specifikācija
/ PRODUKCIJA / Specifikācija

      Skatīt bukletu  

 

 

SIA „Warm House” 2015. gada 23.novembrī ir noslēgusi līgumu L-ĀTA-15-3569 ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projektu „Izstāde "Bygg Reis Deg" Lillestrom, 2015””, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA „Warm House” piedalījās LIAA organizētajā Latvijas stendā izstādē „Bygg Reis Deg” Norvēģijā.
Projekta īstenošana tika uzsākta 2015. gada 1septembrī un pabeigta 2015. gada 20.novembrī.

Sia "Warm House" 2016. gada 16. augustā noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2016/680 ar V/A LIAA par Atbalsta saņemšanu saskaņā ar Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projektu "Starptautiskās konkurentspējas veicināšunu".

Sia "Warm House" 2016. gada 4. nonembrī noslēdza līgumu ar V/A LIAA Nr.PAK-LIAA-2016/240 par dalību Latvijas stendā izstādē "THE BIG 5" Dubajā, AAE no 21-24.11.2016 ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2016. gada 1. sepyembrī un pabeigta 2016. gada 26. novembrī.

 

SIA “Warm house” kā sadarbības partneris nodrošina 2016.gada 20.maijā starp SIA “Warm house” un Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk – RTU) noslēgtā sadarbības līguma Nr.2016/01 izpildi, t.i., iesaistoties finansējuma saņēmēja (t.i., RTU) īstenotā Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1.kārtas projekta „Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai” (identifikācijas Nr. 1.1.1.1/16/A/007) īstenošanā laika periodā no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 29.februārim. Projekta finansējums – 648 648.00 EUR.
Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas būvniecības attīstību Latvijā un sniegt pienesumu Latvijas valsts un ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā būvniecības jomā, izstrādājot jaunu koncepciju zema energopatēriņa daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecībai, kas ietver ekoloģisku, viedu un energomazietilpīgu būvmateriālu izmantošanu norobežojošajām un nesošajām konstrukcijām, kā arī energoefektīvas, aktīvas un/vai pasīvas inženiersistēmas.
Plašāka informācija par projekta saturu pieejama  RTU mājaslapā.

 

Jaunākie notikumi projektā: 03.2017.-05.2017.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku
būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālu un konstrukciju institūts

Sadarbības partneris: SIA“Warm House”

Darbs projektā ir uzsākts 2017.gada 1. martā. Organizētas 3 projekta dalībnieku sanāksmes
par projekta gaitu. Projekta darbības Nr.2 ietvaros izskatīti ekoloģiskie materiāli vieglā betona
pildvielām, izskatītas šķiedru apstrādes metodes, apskatīti augstas stiprības putu betona
iegūšanas paņēmieni. Uzsākts darbs ar publikācijas Thermal Conductivity and Frost Resistance
of Foamed Concrete Using Porous Aggregate sagatavošanu. Veikta pieejamo izejmateriālu
(saistvielu un pildvielu) analīze augstas veiktspējas cementa kompozītu izgatavošanai.
Projekta darbības Nr.3 ietvaros izvēlēta pirmās konceptuāla racionālas konstruktīvās shēmas
ar nesošo kodolu, kurā izmantoti augstas stiprības betons. Uzsākts aproksimācijas funkcijas
novērtējums nelineārā galīgo elementu modeļa izstrādei. Projekta darbības Nr.5 ietvaros
veikts simulāciju programmu un to tehnisko iespēju izvērtējums. Tipisku ēku 3D modeļa
ģeometrijas izstrādes uzsākšana. Kā arī projekta ietvaros uzsākts ēkas dzīves cikla analīzes
metožu novērtējums.

 

 

LAT | RUS | ENG | EST
LIT | SWE | FIN | GER


izstrādāts: evolution.lv