TERMOBLOKU ĪPAŠĪBAS:

Salizturīgi.
Mitrumizturīgi.
Laba skaņas izolācija.
Ekoloģiski tīrs produkts.
Viegli apstrādājami.
Izturīgi un ilgmūžīgi.
Ugunsdroši - reakcija uz uguni Klase A1.
Energoefektīvi - samazinās apkures un dzesēšanas izdevumi.
Teicama siltumizolācija ziemā, turpretī vasarā telpās ir patīkami vēss.


SIA "WARM HOUSE"
Reģ. Nr. 40003857899
Mob. tālr. +371 29426010
e-pasti:
info@termobloki.lv
info@thermoblocks.com
www.termobloki.lv
www.thermoblocks.com
Projekti
/ PROJEKTI

SIA “Warm house” kā sadarbības partneris nodrošina 2016.gada 20.maijā starp SIA “Warm house” un Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk – RTU) noslēgtā sadarbības līguma Nr.2016/01 izpildi, t.i., iesaistoties finansējuma saņēmēja (t.i., RTU) īstenotā Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1.kārtas projekta „Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai” (identifikācijas Nr. 1.1.1.1/16/A/007) īstenošanā laika periodā no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 29.februārim. Projekta finansējums – 648 648.00 EUR.
Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas būvniecības attīstību Latvijā un sniegt pienesumu Latvijas valsts un ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā būvniecības jomā, izstrādājot jaunu koncepciju zema energopatēriņa daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecībai, kas ietver ekoloģisku, viedu un energomazietilpīgu būvmateriālu izmantošanu norobežojošajām un nesošajām konstrukcijām, kā arī energoefektīvas, aktīvas un/vai pasīvas inženiersistēmas.
Plašāka informācija par projekta saturu pieejama  RTU mājaslapā.

 

 

Informācija par paveikto periodā: 01.11.2017. – 31.01.2018.

Projekta nosaukums:
 “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007


Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA WARM HOUSE

Sadarbībā ar vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, turpināts darbs pie aktivitātes Nr.2 “WP2 - Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde”  īstenošanas.
Veiksmīgi noslēgtas un sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes pētniekiem sagatavoti pētījumu pārskati par aktivitātēm 2.3.1. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu (80-120 MPa) matricas izejkomponentu izvēle un sastāvu izstrāde”, 2.4.1. “Pašblīvējoša, augstas veiktspējas cementa kompozīta izstrāde (60-80MPa) ar PCM” un 2.4.2. “Termiskās enerģijas uzkrājošu materiālu atlase un pārbaudes”.
Kā arī intensīvāk uzsākts darbs pie jaunām projekta aktivitātēm:
2.2.2. “Īpaši viegla putubetona sastāvu izstrāde”;
2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)”;
2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”;
2.4.3. “Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana”;
2.5. “Zinātnisko publikāciju sagatavošana par iegūtajiem projekta galvenajiem rezultātiem un to iesniegšana”.


09.02.2018.

***

 

 

Informācija par paveikto periodā: 01.08.2017. – 31.10.2017.

Projekta nosaukums:
 “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007


Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA WARM HOUSE

Periodā, sadarbībā ar vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, turpināts darbs pie aktivitātes Nr.2 “WP2 - Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde” un uzsākta jaunu apakšaktivitāšu īstenošana:
2.3.2. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu sastāvu izstrāde, izmantojot kombinēto disperso stiegrojumu (tērauda, polimēra, minerālstiegras)”;
2.3.4. “Cementa kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana, t.sk. prototipa paraugu izgatavošana un testēšana”;
2.4.3. “Ribota, plānsienu cementa kompozīta pārsegumu izveide un testēšana”;
Aktivitāšu ietvaros veikts pētniecības darbs, kā arī dažādi testi, lai izstrādātu metodes ekoloģisku un viedu būvmateriālu ražošanai, kā arī no tiem radītu konstruktīvo un norobežojošo elementu prototipus.

10.11.2017.

***

Informācija par paveikto periodā: 01.06.2017. – 31.07.2017.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007


Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA WARM HOUSE

Periodā, sadarbībā ar vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, turpināts darbs pie aktivitātes Nr.2 “WP2 - Viedo būvmateriālu ražošanas tehnoloģiju izstrāde” un tās apakšaktivitāšu nodrošināšanu:
2.1. “Dabisko šķiedru eko-kompozītu ar paaugstinātām higrotermiskām īpašībām un rukuma noturību izstrāde, izmantojot lauksaimniecības ražošanas pārpalikumus”;
2.1.1. “Šķiedru kompozīta sastāvu ar šķiedraugu pildvielām izstrāde, testēšana”;
2.1.2. “Mehānisko, fizikālo un siltumtehnisko īpašību uzlabošana izmantojot inovatīvas saistvielas un apstrādes metodes”;
2.2. “Augstas veiktspējas nano-modificēta putubetona izstrāde norobežojošiem elementiem”;
2.2.1. “Augstas stiprības putu betona sastāvu izstrāde”;
2.3. “Augstas veiktspējas cementa kompozīta izstrāde”;
2.3.1. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu (80-120 MPa) matricas izejkomponentu izvēle un sastāvu izstrāde”;
2.3.3. “Augstas veiktspējas cementa kompozītu ilgmūžības pārbaudes”;
2.4. “Termiskās enerģijas uzkrājošu pārsegumu izstrāde”;
2.4.1. “Pašblīvējoša, augstas veiktspējas cementa kompozīta izstrāde (60-80MPa) ar PCM”;
2.4.2. “Termiskās enerģijas uzkrājošu materiālu atlase un pārbaudes”.
Aktivitāšu ietvaros veikti pētījumi, mērījumi un citas darbības, lai gūtu projekta pētījuma atbilstošos rezultātus.

10.08.2017.

***

Jaunākie notikumi projektā: 03.2017.-05.2017.

Projekta nosaukums: “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku
būvniecībai”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālu un konstrukciju institūts

Sadarbības partneris: SIA“Warm House”

Darbs projektā ir uzsākts 2017.gada 1. martā. Organizētas 3 projekta dalībnieku sanāksmes
par projekta gaitu. Projekta darbības Nr.2 ietvaros izskatīti ekoloģiskie materiāli vieglā betona
pildvielām, izskatītas šķiedru apstrādes metodes, apskatīti augstas stiprības putu betona
iegūšanas paņēmieni. Uzsākts darbs ar publikācijas Thermal Conductivity and Frost Resistance
of Foamed Concrete Using Porous Aggregate sagatavošanu. Veikta pieejamo izejmateriālu
(saistvielu un pildvielu) analīze augstas veiktspējas cementa kompozītu izgatavošanai.
Projekta darbības Nr.3 ietvaros izvēlēta pirmās konceptuāla racionālas konstruktīvās shēmas
ar nesošo kodolu, kurā izmantoti augstas stiprības betons. Uzsākts aproksimācijas funkcijas
novērtējums nelineārā galīgo elementu modeļa izstrādei. Projekta darbības Nr.5 ietvaros
veikts simulāciju programmu un to tehnisko iespēju izvērtējums. Tipisku ēku 3D modeļa
ģeometrijas izstrādes uzsākšana. Kā arī projekta ietvaros uzsākts ēkas dzīves cikla analīzes
metožu novērtējums.***

LAT | RUS | ENG | EST
LIT | SWE | FIN | GER


izstrādāts: evolution.lv