Egenskaper av termoblock:

Frostbeständiga
Fuktbeständigt
En bra ljudisolering
En ekologisk produkt
Lätt att bearbeta
Ythålliga och med en lång livsläng
Brandsäkra. Reaktion mot eld-  Klass A1
Energieffektiva – värme- och avkylningskostnader blir lägre
På sommaren blir det behagligt svalt och på vintern stannar värme i huset.


”WARM HOUSE”
Org. Nr. 40003857899
e-post:
info@thermoblocks.com
www.thermoblocks.com
Egenskaper, Fördelar
/ Produkter / Egenskaper, Fördelar / Egenskaper, Fördelar

Ekologiskt byggnadsmaterial till passiva och energieffektiva hus

 • Lättbetong har de allra bästa sten- och träfördelar.
 • Bärande element är tillverkade av lättbetong- en blandning av cement, sand, vatten+ slutna luftporer.
 • Värmeisolerande del- en ogiftig, ekologisk och ångpermeabel skumpolystyren EPS.
 • Termoblock har en utmärkt värme- och ljudisolering.
 • En utmärkt vatten- och frostbeständighet, samt en hög brandsäkerhet.
 • Det behövs ingen extra värmeisolering och utjämning av väggar.
 • Genom att det sker en ömsesidig dämpning mellan termoblockens betongdelar, avstyrs väggdeformation (uppkomst av sprickor) på grund av jordbävningar (seismiska områden) och vibrationer (järnvägar, vägbanor) .
 • Väggarna ”andas”- det skapar ett behagligt klimat i lokalen och motverkar mögelbildning.
 • Det uppstår ingen dagg på väggar.
 • Alla block är armerade (balkjärn- VR1).
 • Block är yttåliga och lätt att bearbeta- slipa, såga och spika
 • Den exakta formen och måtten tillåter användning av blocklim i väggbyggningen (skarvens tjocklek 1-2mm) och därmed undviks bildning av ”köldbryggor”.
 • Värmeisoleringen (skumpolystyren) skadas inte av gnagare, infraröd strålning, väder och den är skyddad mot mekaniska skadegörelser (till skillnaden från väggar som är värmeisolerade på ytsidan).
 • Termoblock är lätta (16-20 kg, beroende av blocktyp) och skapar inte stora belastningar på husgrund (en förhöjd belastning på husgrunder framkallar og deformationer och skapar sprickor i väggen).
 • Genom att använda Termoblock i byggnationer, får Ni ett större inomhusutrymme (m2) vid samma byggnadsarea, eftersom den värmeisolerade väggens tjocklek bara är 30 cm.
 • Man behöver färre arbetare.
 • Byggnationsstider blir kortare.
 • Transportkostnader blir lägre och omfattning av de levererade byggnadsmaterialen per objekt minskar.
 • Man behöver inte installera stora och dyra uppvärmningsystem.
 • Låga uppvärmningskostnader på vintern och låga luftkonditioneringskostnader på sommaren.
 • Vi rekommenderar att man utrustar hus tillverkade av Termoblock med alternativa energikällor -vindgeneratorer, jordvärmepumpar, solbatterier och solfångare (till passiva och energieffektiva hus).
 • LAT | RUS | ENG | EST
  LIT | SWE | FIN | GER


  izstrādāts: evolution.lv